Sostenibilitat i accessibilitat

SOSTENIBILITAT SOCIAL I AMBIENTAL

DocsBarcelona respon a la convicció que el documental és una poderosa eina per a la transformació i la influència social. Les històries que venim programant des de fa anys constitueixen un benefici social per a la ciutat i la ciutadania i de manera directa a l'audiència que assisteix durant les dates del festival.

Les històries sobre els efectes del canvi climàtic en el món, o la convivència de l'ésser humà amb la naturalesa són recurrents, igual que les que reflexionen sobre la crisi econòmica, les diàspores de persones refugiades, els conflictes territorials i polítics i la violació dels drets humans en general, la perspectiva de gènere i la inclusió social. Històries que els equips de programació trien per la seva qualitat cinematogràfica, però també per la seva força narrativa i interès social.

Aquest compromís, que es desprèn dels continguts, també existeix en la gestió i execució del propi esdeveniment, amb accions i mesures que duem a terme en el nostre festival.

PLA DE SOSTENIBILITAT AMB PARALLEL40:

 • Des de l'edició 2022, cada any DocsBarcelona calcula la petjada de carboni de l'esdeveniment, aconseguint en tres edicions seguides tenir una certificació de Festival Verd. DocsBarcelona, compensa les emissions amb terceres accions, però a més, realitza actuacions concretes de reducció de l'impacte ambiental. L'equip fix de Parallel40, assisteix a formacions sobre perspectiva ambiental i sostenibilitat en festivals de cinema. En 2024, continuarem treballant en aquesta direcció i repetirem aquestes accions.

 • Energia sostenible: la seu principal del festival, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona és un espai que usa energia verda, amb la qual cosa, totes les activitats de mercat i gran part de les projeccions són respectuoses amb el medi ambient. A més, en les nostres activitats afavorim el consum d'il·luminació LED, etc.

 • Transport sostenible: des de DocsBarcelona incentivem l'ús de transport no contaminant, tant en relació amb els convidats que venen al festival i al mercat, usant tren sempre que sigui possible, com incentivant l'ús de transport públic, bicicleta i vehicle privat ecològic compartit entre l'equip i els sojorns presencials durant el festival.

 • Eliminació de plàstic d'un sol ús i consum de productes quilòmetre 0: el festival ha eliminat l'ús de plàstics d'un sol ús, apostant per envasos i utensilis de bambú, cristall, paper compostable i bosses reutilitzables. A més, els càterings contractats i restaurants col·laboradors ofereixen productes de proximitat i de proveïdors locals i sostenibles. A més, amb opcions vegetarianes per a no promoure el consum de carn.

 • Dissenys neutres: una altra de les mesures que pren DocsBarcelona en relació amb la sostenibilitat és l'ús de materials i dissenys neutres: roll-ups, lones, bosses, dissenys que són últis més d'una edició. A més, realitzats amb materials més sostenibles com el paper reciclat o paper certificat (FSC), etc.

 • Gestió i reducció de residus: a través d'una contractació de quantitats ajustades a les necessitats reals. Això és aplicable tant a materials d'oficina, materials de comunicació, promoció i informació com el catàleg, el programa de mà, menjar, beguda, etc. Així també com el foment del format digital per als materials comentats. Tant en el treball anual en l'oficina com durant els dies de festival, efectuem una separació adequada de residus.

 • Continguts de pel·lícules i activitats relacionats amb la sostenibilitat: com ja s'ha dit anteriorment, el documental és una eina poderosa per a la transformació, la inclusió i la sostenibilitat social i ambiental. Les pel·lícules que programem van relacionades amb temàtiques d'actualitat i sensibles. En el nostre catàleg de distribució hi ha gran diversitat de títols que tracten sobre el canvi climàtic, la necessitat de cuidar de l'entorn, la ruralitat, etc. També oferim activitats de formació i destinades a professionals en aquest sentit: com produir d'una forma sostenible?, etc. Són temes recurrents en el nostre mercat.

 • Comunicació: la voluntat i certificació de ser un festival sostenible es realitza tant internament entre l'equip, com el que comuniquem al nostre públic i professionals. La nostra convicció és involucrar a les comunitats que ens segueixen i que participen en els nostres esdeveniments, amb la finalitat de sensibilitzar i involucrar a tota la nostra audiència sobre la importància de la sostenibilitat ambiental.

INCLUSIÓ SOCIAL I PERSPECTIVA DE GÈNERE

De la mateixa manera que la sostenibilitat ambiental és una de les línies de treball de l'empresa Parallel40, també ho és la perspectiva de gènere, la igualtat de drets i oportunitats, la inclusió social i la no discriminació per qüestions de gènere, classe, identitat o orientació de gènere, raça, ètnia, creença religiosa, origen, diversitat funcional o edat. Treballem com a individus i des de la col·lectivitat per a garantir que tant els continguts que programem com les activitats que realitzem siguin inclusius, accessibles, paritaris i diversos i amb la finalitat d'oferir mirades àmplies i plurals.

Des del nostre festival DocsBarcelona, fa anys que tenim l'objectiu de visibilitzar el talent femení, les històries on les dones, les persones no normatives i de múltiples orígens són les protagonistes. Promocionar i donar veu a diferents realitats i diverses amb una mirada no androcèntrica o colonial.

En l'edició 2023, a més, la línia editorial i de programació va ser dedicada a l'acusació i prevenció de violències patriarcals, les noves masculinitats i la defensa del col·lectiu LGTBIQ+. El 64% de les pel·lícules projectades aquesta passada edició han estat dirigides per dones, persones transgènere o no binàries. La convicció és seguir amb aquesta dinàmica en la nova edició 2024.

D'altra banda, i des de la convicció que el gènere documental ha de ser un format on el respecte, la tolerància i la diversitat siguin les protagonistes, DocsBarcelona s'imposa a l'objectiu de convertir-se en un festival de referència pel que respecta a la perspectiva de gènere i la lluita per la no discriminació tant davant com darrere de la cambra. Per aquest motiu, estem treballant per a establir una Política Antidiscriminatòria, seguint els models de la BFI i Berlinale, que engloba no únicament el contingut de les pel·lícules, sinó totes les persones que participen en el festival: públic general, professionals, equip fix o eventual, voluntaris, etc. Aquesta política es té a veure com un posicionament amb el compromís d'erradicar desigualtats i discriminacions.

Aquesta voluntat s'ha manifestat en la passada edició 2023, amb la creació del Codi Antidiscriminatori, en col·laboració amb l'Acadèmia Catalana del Cinema. Amb aquest codi, DocsBarcelona, declara que no permetrà cap forma de favoritisme, llenguatge ofensiu, discriminació, assetjament, abús, marginació o comportament insultant per qüestions de gènere, ètnia, religió, origen, color de pell, gènere, orientació o identitat de gènere, classe socioeconòmica, casta, diversitat funcional o edat.

INCLUSIÓ SOCIAL I ACCESSIBILITAT

 • Espais accessibles: DocsBarcelona es duu a terme en múltiples espais de la ciutat de Barcelona: CCCB, Pati Manning, Cinemes Renoir, Sala Phenomena, Casa Montjuïc tots aquests espais són accessibles per a persones amb mobilitat reduïda i/o diversitat funcional. A més, hi ha espais reservats per a aquests col·lectius.

 • Oferta cinematogràfica: el festival ofereix una programació i oferta cinematogràfica inèdita a la qual difícilment tindria accés el públic general. El Festival presenta pel·lícules d'estrena espanyola o internacional de gran qualitat i que no formen part dels canals convencionals de distribució cinematogràfica.

 • Nova direcció artística i equip de programació: l'equip de programació liderat per la nova directora artística del festival, Anna Petrus, s'ha renovat aquesta passada edició 2023, amb la voluntat i finalitat de crear una línia editorial inclusiva que posi especial atenció a mirades dissidents, diverses i amb un compromís ferm a favor de la inclusió i que, aposta pel talent internacional, però també el nacional, així com per la internacionalització d'aquest últim.

 • Opció línia: encara que el festival aposta per la presencialitat i en la passada edició s'ha demostrat la volta del públic a les sales de cinema –en 2023 l'audiència presencial ha estat un 100% major que en 2022, amb al voltant de 9.000 persones en sala– DocsBarcelona també ofereix la versió en línia tant de les pel·lícules de festival com de les activitats d'Indústria amb la finalitat d'arribar a qui que per temes de mobilitat i/o econòmics, etc.

 • Docs&Teens: una secció del festival dedicada a estudiants d'ESO i Batxiller. Aquesta secció usa el documental com a eina pedagògica en qüestions d'inclusió, perspectiva de gènere, sostenibilitat, tolerància i respecte i participen més de 3.000 joves.

 • Docs A Prop: és la secció del festival que acosta el gènere documental a localitat més enllà de Barcelona. Municipis que acostumen a tenir una oferta cultural i cinematogràfica menys i d'aquesta manera, aconseguim que la programació sigui més accessible.

 • Preus accessibles: oferim la programació inèdita a preus accessibles i destinada a un públic general. Així com ofereix tarifes reduïdes i gratuïtats per a persones amb diversitat funcional, en atur, joves o altres col·lectius que puguin tenir barreres financeres.

 • Recursos d'accessibilitat: DocsBarcelona inclou en la seva organització i celebració mesures per a garantir l'accessibilitat: subtitulació, sessions adaptades, lletres ampliades.

 • Comunicació: totes aquestes mesures d'accessibilitat són anunciades en els nostres materials promocionals i web.